Hielspoor (Fasciopathie)

Fasciopathie is een verzamelnaam voor pijnklachten in de hiel. Hielspoor is daar één van. De benige uitwas (doornvormige verkalking) onder het hielbeen ter hoogte van de aanhechting van het peesblad is een zgn. hielspoor. Door onderzoek mag worden aangenomen dat bij ongeveer 75% van de volwassen bevolking een dergelijke benige uitwas wordt aangetroffen. Dit hoeft echter niet noodzakelijkerwijs te leiden tot het ontstaan van pijn. Hevige, aanhoudende pijn onder de hiel wordt veelal aangeduid met het begrip ‘hielspoor’. Deze benaming wordt beter begrepen dan de werkelijke naam: ‘Fásciïtis Plantaris’. De pijn wordt veroorzaakt door een niet-bacteriële ontsteking aan het peesblad. Veelal is dit het gevolg van overbelasting. De kenmerkende klacht bij een hielspoor is een nauwkeurig aan te duiden, felle pijn onder de hiel.

Hoe ontstaat hielspoor?

Het ontstaan van hielspoor is moeilijk te duiden. Twintig jaar geleden was deze aandoening nauwelijks bekend. Aangenomen wordt dat steeds comfortabeler schoeisel, gecombineerd met de gestegen populariteit van sporten (trimmen, tennis, enz.) voor genoegen en conditie, heeft geleid tot een toename van overbelastingsletsels zoals hielspoor. Soms openbaart hielspoor zich korte tijd nadat met sporten is begonnen, dit hoeft echter niet altijd het geval te zijn. Ook een staand beroep, soms in combinatie met ‘een pondje meer’, kan tot de aandoening hielspoor leiden.

Ook wandelen op slecht schoeisel kan tot deze klacht leiden (bv. het gebruik van teenslippers tijdens een vakantieperiode, meestal in combinatie met een andere ondergrond dan we in Nederland gewend zijn)