Wolf Rappard

Wolf Rappard is 58 jaar en al 36 werkzaam als zelfstandig Fysiotherapeut. In 2006 is hij als eerste in Friesland begonnen met Shockwave therapie en heeft als zodanig de meeste ervaring met deze therapievorm in Friesland. In de tussentijd heeft hij zich tevens bekwaamd in Echografie via een opleidingstraject bij het Nationaal Echografiecentrum in Amersfoort. Hoewel hij alle indicaties met veel kennis kan behandelen zijn Schouderklachten en de behandeling van Hielspoor zijn specialisaties.

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met Wolf Rappard.

Shockwave werkwijze